Sedinta extraordinara de consiliu local

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă extraordinară, miercuri, 20 martie 2019, ora 12:00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Constanţa - parţial;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii, Constanţa”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit „Mugurel”, Constanţa”.
iniţiator: primar Decebal Făgădău


Un produs Blogger.