Campusul Institutului de Agronomie Bucuresti

In data de 15 decembrie 1942 este lansat concursul pentru proiectarea campusului Institutului de Agronomie Bucuresti. Conform documentatiei tehnice arhitectii trebuiau sa aiba in vedere urmatoarele:

1 - Cladirea principala, adapostind decanatul cu serviciile anexe, administratia, biblioteca centralam aula si salile necesare pentru patru discipline: economie rurala si politica agrara, taxatiuni, expertize si contabilitate agricola, drept si legislatie agrara, cooperatie.
2 - pavilionul solului, cu disciplinele: agrologie, agrogeologie, fizica si meteorologie, introducere in practica agricola, chimia solului, microbiologia.
3 - pavilionul horti-viticol cu: viticultura, pomicultura, oenologie, legumicultura, floricultura, arhitectura peisagera.
4 - pavilionul productiei vegetale cu: fitotehnia, ameliorarea plantelor, fitopatologia, anatomia si fiziologia vegetala, entomologia, pasuni si fanete.
5 - pavilionul productiei animale cu: zootehnia, anatomia si fiziologia animala, medicina veterinara, pescuit si piscicultura, zootehnia animalelor mici, laptaria.
6 - pavilionul geniului rural: topografia si imbunatatiri funciare, masini agricole, hidraulica agricola, motoare agricole si motocultura, constructii rurale, matematici si mecanica.
7 - pavilionul industriilor agricole cu laboratoare didactice de cercetare si fabricare in miniatura necesare catedrei de industrii agricole si chimie.

Fiecare paviliont rebuia sa adaposteaca cate 6 catedre grupate cate 2 pe etaj, cu cate doua sali de prelegeri, o sala de lucrari practice, biblioteca, laborator de chimie.

In plus se mai prevedeau 50 de locuinte pentru personalul didactic, 20 pentru personalul administrativ si 50 pentru personalul de serviciu.Concursul s-a incheiat in data de 1 iunie 1943, fiind depuse nu mai putin de 16 proiecte, castigator fiind desemnat arhitectul A. Zamfiropol.

Discutam practic de o extindere a cladirii construite in anii '30 dupa planurile arhitectilor Florentin Stanculescu, St. Peterneli si L. Plamadeala.


Un produs Blogger.