Doar 4 oferte pentru construirea stadionului de atletism Craiova

Execuţie lucrari pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitatea de peste 5000 de locuri” - modificări şi reamenajări la construire stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri. Proiectul constă în continuarea lucrărilor începute în baza autorizației de construire din 2015. Stadiul actual al lucrărilor de construcție se află la nivelul structurii de rezistență (aferente zonei de gradene și al structurii corpurilor centrale). Sunt achiziționate și montate echipamentele din punctul termic. Totodată, s-au realizat rețelele de canalizare menajeră și pluvială exterioare, de alimentare cu apă și de alimentare cu agent termic primar pentru încălzire și apă caldă. Urmare reproiectării construcţiei pentru realizarea omologării la categoria a II-a conform normelor I.A.A.F, se vor executa lucrări pentru modificări şi reamenajări la construire Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri, conform cerinţelor Caietul de sarcini nr.219568/27.12.2018
Valoarea estimată a contractului, conform Deviz General, aprobat prin HCL nr. 486/2018, este de 40.897.869,79 lei (exclusiv TVA).

Ofertanti:
1. CON-A S.R.L.
2. RECON S.A.
3. Asociere : CONSTRUCTII SA - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA – CONCORDIA CON. STRADE SRL
4. Asociere : CONSTRUCTII ERBASU SA- GRUP PRIMACONS SRL


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.