Licitatia pentru reabilitarea Edificiului cu Mozaic a fost anulata

Acum ceva timp, Consiliul Judetean Constanta a lansat licitatia pentru „Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări” aferente proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, cod SMIS 116049.

Principalele activitati sunt:
Servicii elaborare documentaţie tehnică Servicii de proiectare (fazele CU, DTAC, DTOE, DTAD, PT+CS+DDE); documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri si autorizații şi documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire aferente obiectivului de investiții; - Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și omisiunile din proiect)

si -Execuție lucrări propuse conform DALI/SF și conform proiectului tehnic – lucrări de construcții, inclusiv utilaje, echipamente și dotările aferente pentru: - Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric Edificiul Roman cu Mozaic;
- Restaurarea, protecţia şi conservarea mozaicurilor interioare;
- Restaurarea plasticii faţadei şi a acoperişului;
- Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
- Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil.

Etapele principale ale realizării investiţiei sunt:
- organizare de şantier;
- demontare instalaţii existente;
- lucrări de protecţie, de eliminare a umidităţii şi a materialelor cu atac biologic;
- lucrări instalaţii electrice;
- lucrări instalaţii sanitare;
- lucrări instalaţii de încălzire/ventilare;
- lucrări de restaurare;
- lucrări de amenajare sit arheologic.

Valoarea totala estimata: 10.298.030,29 lei + tva.

Licitatia a fost anulata pentru ca nu s-a depus nicio oferta.


Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.