S-a ales constructorul pentru reparatiile pasajului pietonal din Gara Constanta

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA a atribuit contractul pentru Reparație capitală tunel pietonal km. 224+883 din stația CF Constanța - proiectare și execuție catre Wiebe Romania pentru suma de 10.413.792,92 lei + TVA.

Conform prevederilor caietului de sarcini se va elabora proiectul tehnic și detaliile de execuție în baza expertizei si DALI existente, care vor fi verificate de verificator de proiecte autorizat conform Ordinului MDRAP 2264/2018, se vor obține avizele și autorizația de construire în numele autorității contractante, se vor executa lucrările de reparație capitală a tunelului pietonal km 224+883 ce constau în refacerea hidroizolației tunelului, refacerea finisajelor, refacerea drenurilor de preluare a apelor pluviale, inlocuirea suprastructurii și sudarea liniilor cf 1,2,3,4, din stația Constanța care supratraversează tunelul.

În valoarea estimată nu au fost incluse cheltuielile diverse si neprevazute în valoare de 992.999,72 lei care vor putea fi utilizate pe parcursul executiei lucrarilor, pentru situatiile exceptionale neprevazute la intocmirea proiectului, prin incheierea unui act aditional la contractul initial

-cosinus
Un produs Blogger.