Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral continuă acțiunile de control pe întreg litoralul românesc

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral continuă acțiunile de control pe întreg litoralul românesc și verifică modul de exploatare a sectoarelor de plajă și respectarea prevederilor legale.

Echipele de inspectori de la A.B.A. Dobrogea – Litoral sunt sprijinite în perioada 16.06.2019 – 25.08.2019  în acţiunile de control de colegii de la alte Adminstraţii Bazinale de Apă din ţară şi de cei de la Administraţia Naţională „Apele Române”. Coordonarea activității se face de către reprezentanți A.N.A.R. în colaborare cu A.B.A.D.L.

Principalele obiective pe care inspectorii le verifică sunt:

-      starea de salubrizare și igienizare a sectoarelor de plajă;

-      asigurarea unui număr suficient de recipiente destinate colectării deșeurilor;

-      încadrarea dotărilor/construcțiilor în prevederile P.U.Z. privind amenajarea plajelor;

-      respectarea zonei de intervenție, fâșia cu lățimea de 5 m de la linia apei pe toată lungimea sectorului de plajă.

Pe lângă această activitate, inspectorii analizează toate sesizările primite prin dispeceratul A.B.A.D.L.  sau de la alte instituţii.

Pentru nerespectarea măsurilor impuse și a solicitărilor legale, operatorii de plajă sunt sancționați conform prevederilor O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.  Valoarea amenzilor este între 2.500 și 5.000 lei, funcție de gravitatea faptei.


Menţionăm că rolul Inspecţiei din cadrul A.B.A. Dobrogea – Litoral este de îndrumare şi control și de aplicare a unor măsuri de remediere a deficienţelor constatate (igienizare defectuoasă, dezafectare, nerespectarea PUZ-ului, etc), iar în urma inspectării sectoarelor de plajă dacă acestea nu sunt duse la îndeplinire operatorul de plaja este sancţionat.

foto: cosinus

Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.