Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral monitorizează calitatea apei lacului Techirghiol


Lacul Techirghiol este un liman fluviomarin din zona de litoral ce ocupă un loc aparte datorită caracteristicilor sale, și anume:  concentrația ridicată în săruri a apei ce determină supraviețuirea doar a speciilor adaptate la acest mediu și primenirea rapidă a masei vii, datorită lipsei formelor superioare și ciclului vital scurt al nevertebratelor.
În apa lacului sărată, transparentă, oxigenată și cu încărcare organică relativ mare, vegetația este reprezentată aproape exclusiv prin alge - în special Cladophora, iar în faună este prezent crustaceul filopod  Artemia salina care, împreună cu macroalga Cladophora, FURNIZEAZĂ MATERIA PRIMĂ PENTRU PRODUCEREA NĂMOLULUI TERAPEUTIC (dupa moarte, prin descompunere bacteriană,  formează nămolul sapropelic  sau peloidogeneză care este un rezultat al proceselor biochimice complexe determinat de factori geologici, fizico-chimici, climaterici și biologici ce au loc permanent în lac).
Având în vedere că alga Cladophora  și crustaceul Artemia Salina sunt principalele componente în formarea nămolului sapropelic/, NU ESTE NECESARĂ RECUPERAREA ALGELOR CARE AU INTRAT ÎN DESCOMPUNERE, DEȘI CREEAZĂ UN DISCONFORT ORGANOLEPTIC MAJOR, DEOARECE INTENSA ACTIVITATE BACTERIANĂ ESTE UN FENOMEN NATURAL, FAVORABIL ÎN PROCESUL DE FORMARE A NĂMOLULUI.

Pe fondul menținerii temperaturilor ridicate atât ale aerului cât și ale apei, creșterea luminozității și absența curenților,  algele din specia  Cladophora vagabunda aflate în masa apei se pot dezvolta masiv.  Ca urmare a descompunerii microbiene a  materiei organice acumulată în substratul sedimentar,  pot să apară modificări ale parametrilor organoleptici și fizico-chimici, cum ar fi: scăderea concentrației de oxigen din masa apei, variații bruste ale salinității și/sau nutrienților, apariția unui miros neplăcut degajat de degradarea materiei vegetale  și un aspect “bizar” al masei algale care plutește la suprafața sub forma de mici tufe sau tufărișuri.

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral monitorizează pe toată perioada  sezonului estival calitatea apei lacului Techirghiol.Niciun comentariu

Comment:

Un produs Blogger.