Ce intentioneaza sa construiasca Polaris pe cele 12 hectare de teren de pe strada Cumpenei

Terenurile cu suprafața de aproximativ 12,4 ha pe care se urmărește realizarea investiției sunt, în
prezent, edificate cu hale de producție și depozitare și sedii de birouri, însă nivelul de activitate este unul scăzut. Scopul prezentului studiu urbanistic este de a reintegra zona în circuitul imobiliar al municipiului Constanța și de a armoniza relațiile funcționale cu vecinătățile (locuințe individuale și colective).

Prin urmare, se urmărește realizarea unui ansamblu de locuințe colective medii și înalte, spații verzi
amenajate aferente acestora, și dotări și funcțiuni complementare locuirii ca educație, servicii și birouri, alimentație publică și comerț cu amănuntul.

În interiorul zonei, de intervenție se propune ca frontul sudic, de la strada Spiru Haret, să fie dezvoltat ca spații de interes local, cu unități de alimentație publică, spații de birouri, comerț și servicii, unități de educație ș.a., iar restul zonei să fie amenajat pentru locuințe colective. Primul rând de fronturi, la strada Spiru Haret, vor avea înălțimi comparabile cu cele ale frontului constituit existent pe latura sudică a acesteia, între P și P+4.

În interiorul terenului de studiu, spațiile configurate de circulațiile propuse se propun pentru lotizare, cu scopul facilitării realizării investiției în etape. Loturile propuse au suprafețe între 1500 și 3000 mp. În interiorul zonei de locuințe s-a menținut o zonă liberă destinată amenajării unui spațiu verde cu facilități sportive și locuri de joacă pentru copii și o funcțiune care să deservească locuitorilor.

Toate arterele au fost gândite cu un gabarit de 7 metri carosabil, 4 metri pe ambele laturi pentru
amenajarea locurilor de parcare în lungul străzii și a unui aliniament verde de 1,5 metri și 2,5 metri de
trotuar pietonal. Se urmărește astfel, realizarea unui ansamblu cu o calitate crescută a imaginii
ambientale și aerisit din punct de vedere al edificării.

În ceea ce privește regimul de înălțime al construcțiilor propuse, acesta va crește de la strada Spiru Haret către calea ferată în nord, de la D+P+6 la D+P+15, însă se va impune respectarea condițiilor de însorire pentru a determina înălțimea maximă în cazul fiecărui lot edificat, în funcție de configurația terenurilor la momentul realizării investițiilor.

Către calea ferată se propune realizarea unui aliniament verde plantat cu arbori și arbuști, cu lățimea
minimă de 2 metri, pentru a media relația între fondul construit și calea ferată.

Ss-au propus următoarele intervenții pentru zona de studiu, care urmează să fie validate în cadrul Comisiei de Sistematizarea Circulației:

• Regabaritarea străzii Spiru Haret la patru benzi cu dublu sens și spațiu verde median, pe latura sudică a zonei de studiu, atât cât este posibil din punct de vedere juridic, însă suficient pentru descărcarea fluxurilor carosabile propuse;

• Realizarea unei circulații carosabile perimetrale cu două benzi cu dublu sens pe laturile nordică și
estică ale amplasamentului, în paralel cu calea ferată;

• Realizarea unui sistem de artere cu două benzi cu dublu sens pe direcțiile NE-SV și NV-SE care să irige terenul și să ofere o posibilitate facilă de navigare și orientare. Aceste artere se descarcă în strada Spiru Haret în sud și în artera perimetrală pe nord și est.

• Pe latura vestică, comună cu loturile pe care s-a aprobat PUZ-ul menționat anterior, a fost propusă o
arteră cu două benzi cu dublu sens în interiorul loturilor care au generat PUZ-ul în studiu.

• Pe strada Spiru Haret s-au realizat 3 intersecții care să asigure accesul și ieșirea din zona de
intervenție, dar în același timp, care să asigure fluidizarea circulațiilor. Soluția studiată permite
navigarea în orice direcție într-o manieră fluidă și rapidă, fără a îngrădi accesul carosabil la loturile
vecine existente.

• Pe latura nordică, circulația propusă se conectează la soluția aprobată în PUZ-ul vecin și se descarcă
în strada Cumpenei.

• Se anticipează necesitatea semaforizării intersecției dintre strada Cumpenei și Spiru Haret pentru a
permite accesul volumelor de trafic în urma realizării investițiilor celor două studii urbanistice.


Un produs Blogger.