Contract atribuit pentru proiectul de reabilitare a terasamentelor de pe linia ferata Palas - Constanta Port B

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA a semnat contractul pentru Lucrări de reparații terasamente poduri și podețe (eliminare puncte periculoase) – Asigurarea scurgerii apelor și scoaterea de sub efectul inundațiilor a liniei 814 Palas-Constanța Port B km 3+500/6+650 și desfundat podeț km 4+598 - SRCF Constanta cu DARIA CONST pentru suma de 753.450,44 lei + tva.

Conform documentatiei de atribuire:

Pe linia 814 Palas-Constanța Port B km 3+500/6+650, partea dreaptă a firului I km 3+500/4+650; km 4+720/5+500 și partea stângă a firului II km 3+800/6+650 sunt necesare lucrări de decolmatare a șanțurilor de scurgere a apelor și desfundarea podețului existent la km 4+598.
Datorită faptului că aceste șanțuri sunt colmatate, rezultă că sistemul de preluare-colectare a apelor nu funcționează corespunzător, iar excesul de apă și umiditate poate crea probleme de instabilitate la terasamentele de cale ferată. Influența acestora asupra liniei de cale ferată este evidențiată prin deformații ale căii în plan transversal și longitudinal, pentru aducerea căii în parametrii de siguranță fiind necesare lucrări repetate de rectificare la nivelul și direcția căii. Această situație, a fost constatată cu ocazia reviziilor efectuate de către personalul tehnic al Secției L1 Constanța și a Diviziei Linii Constanța.
Decolmatarea șanțurilor de scurgere a apelor pe Linia I 814 partea dreaptă km 3+500/4+650; km 4+720/5+500 și Linia II 814 partea stangă km 3+800/6+650, constă în evacuarea pământului, a deșeurilor de orice fel, a gunoaielor, a vegetației și a altor materiale aflate în interiorul șanțurilor și care împiedică buna funcționare a colectării apelor de suprafață conform cu scopul pentru care au fost construite, precum și pentru a înlesni activitățile de revizie și întreținere curente, transportul cu auto a sterilului amestecat cu deșeuri rezultat din curățirea șanțurilor și profilarea prismei de piatră spartă, cu completarea ei.
Desfundarea podețului km 4+598 în vederea preluării apelor de suprafață și reparația pereului șanțului de scurgere partea stângă a firului II 814 respectiv racordarea podețului cu terasamentul, 50m de o parte si de alta.
Durata de execuţie: 2 luni de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor.


- cosinus
Un produs Blogger.