Depunerea de oferte pentru Cazino a fost prelungita

Depunerea de oferte pentru licitatia de reabilitare a Caiznoului din Constanta a fost prelungita pentru data de 10 iulie.

Licitatia consta in proiectare, executie si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii ,, Consolidare si restaurare CAZINO CONSTANȚA-(clădire S+P+1E+M, pod parțial și rampă de acces către subsol) și lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă)'' situat in bd.Elisabeta nr.4, municipiul Constanta, judetul Constanta. Cladirea care face obiectul lucrarilor de executie este monument istoric clasat in Lista Monumentelor Istorice , avand codul CT-II-m-A-02801, pozitia 507.

Valoarea estimata a contractului este de 60.070.645,40 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică- 1.790.741,19 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza - 57.755.773,63 lei; - Organizare de santier - 524.130,58 lei.


Un produs Blogger.