Breaking News

Importante descoperiri arheologice pe santierul centurii Timisoara Sud

Descoperiri importante au fost realizate de arheologii de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia care realizează săpături preventive pe traseul viitoarei Variante Ocolitoare a Municipiului Timișoara Sud.
Au fost descoperite locuințe, grupuri mortuare, gropi menajere și cuptoare, componente ale unor așezări din 3 epoci diferite: epoca bronzului târziu (sec. 12-11 îH), epoca romană sec. 4-5 dH) și epoca medievală timpurie (sec 11-13 dH).Situl 6, punctul Hladik, este un alt loc în care, arheologii de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia care realizează săpături preventive pe traseul viitoarei Variante Ocolitoare a Municipiului Timișoara Sud, au descoperit vestigii importante.
Este vorba de locuințe de suprafață și bordeie din perioada neolitică, dar și morminte sarmatice din secolul 3-4 dH.
au mai fost găsite obiecte de ceramica plastica antropomorfă, unelte de os, silex și obsidian.