S-a lansat o prima licitatie pentru noul acvariu de la Constanta

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA a lansat licitatia pentru Servicii de proiectare (SF, PUD, PT+DDE, PAC, documentație as-built, proiect de monitorizare a comportării în timp, a documentaţiilor complete necesare depunerii, obţinerii şi predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor) și asistenţă tehnică din partea proiectantului necesare derulării proiectului „Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu in cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța”, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 558/ 4.08.2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism – şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism.

Valoarea estimată: 850.000 lei + tva. Etapa I: – elaborare documentatie tehnico-economica faza SF (SF, doc. de avizare faza SF) - cheltuieli estimate: 142.800 lei fara TVA; - elaborare PUD – cheltuieli estimate : 142.800 lei fara TVA. Etapa II: – elaborare documentatie tehnico-economica faza PT(PAC+PT+DDE+ doc. avizare PT) – cheltuieli estimate: 421.600 lei fara TVA; Etapa III: – documentatie as-built: cheltuieli estimate 23.800 lei fara TVA; - proiect de monitorizare a comportarii în timp - cheltuieli estimate 23.800 lei fara TVA;- asistenta tehnica – pe intreaga perioada de executie a investitiei, cheltuieli estimate – 95.200 lei fara TVA,. Durata estimată totală este de 240 de zile.


-cosinus
Un produs Blogger.