Breaking News

Video update amenajarea de irigaţii Sascut Valea Seacă

Obiectul proiectului il reprezinta lucrari de imbunatatiri funciare, constand in Executie lucrari pentru proiectul „Modernizarea si retehnologizarea plotului SPA Sascut, din amenjarea de irigatii Sascut-Valea Seaca, judetul Bacau”.Valoarea maxima estimata a achizitiei de lucrari este de 3.231.599 lei fara TVA, dupa cum urmeaza: Executie 3.231.599 lei, din care: 1. Amenajari pentru protectia mediului = 7.050 lei; 2. Constructii si instalatii = 3.211.030 lei 3. Organizare de santier = 6.544 lei; 4. Probe tehnologice = 6.975 lei.

Lucrările de reabilitare au început în februarie anul acesta și au termen de finalizare aprilie 2020.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/UDdkGVXQTdw" width="480"></iframe>