Breaking News

Comunicat de presa - Pozitia FPTR privind fiscalizarea si impozitarea bacsisului

În data de 22.08.2019, Ministerul Finanțelor Publice a organizat o dezbatere publică cu privire la Proiect Ordonanță pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. La această dezbatere au participat din partea FPTR doi VIcepreședinți: domnul Istrate Nicolae și domnul  Ion Andrei.

De la bun început, reprezentantii FPTR au menționat că sunt de acord cu fiscalizarea și impozitarea bacșișului, conform art. 2^3 alin.(1) din Proiectul Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și  pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu următoarele propuneri, motivate, după cum urmează:

1) Proiectul de act normativ menționat anterior, să fie trimis spre analiză și avizare Ministerului Turismului.

2) Angajatorii care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, să poată înregistra  un procent de maxim 8% din veniturile obținute din această activitate ca sume asimilate bacșișului, înregistrate în contabilitate, urmând a fi distribuite salariaților in conformitate cu prevederile legale.

 Discuțiile s-au desfășurat în mod constructiv, s-au dezbătut atât principiile aplicării legislației precum și chestiuni tehnice privind cea mai bună modalitate de implementare a propunerilor astfel încât să ofere un echilibru al veniturilor pentru toți factorii implicați în sectorul turism, hoteluri și restaurante, concomitent cu o colectare mai bună la bugetul de stat.

 Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc, au sesizat faptul că proiectul a fost trimis spre avizare la C.E.S. înaintea dezbaterii cu toți factorii interesați.

 Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au asigurat că vor analiza propunerile primite și vor aplica soluțiile cele mai echilibrate în beneficiul tuturor părților interesate, inclusiv printr-o eventuală modificare a Codului fiscal, a cărui proiect afla in dezbatere publică