Breaking News

Prefectura Constanta

În 1892 Primăria Constanţa începe negocierile cu familia Baratz pentru terenul din strada Traian. În 1898 se face primul proiect al Prefecturii având semnătura arhitectului Baicoian, proiectul este refăcut de arhitectul Săvulescu. În final prefectura ajunge pe masa lui Daniel Renard. După proiectul acestuia clădirea este inaugurată pe 15 octombrie 1904.  Între 1949 şi 1969 aici îşi are sediul comitetul regional de partid Dobrogea. După 1969 şi până în prezent găzduieşte Cercul Militar.