Sedinta de consiliu local

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa dispune convocarea Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, în data de 19 februarie 2020, ora 14:00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.
Proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SA Constanţa pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al RADET Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului public și Privat Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4


Un produs Blogger.