Exclusiv! ABC VAL va efectua lucrarile de extindere a Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii Ovidius

Licitatia pentru Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție: „Modificarea, Extinderea și Echiparea Infrastructurii Educaționale (CORP B) – C6 din planul Cadastral a Universității Ovidius din Constanța” a fost castigata de A.B.C. VAL, contractul fiind semnat pentru suma de 8.382.289,36 lei + tva.

Conform proiectului:

Proiectarea şi execuţia lucrărilor de modificare, extindere şi dotare a unei clădiri în scopul realizării unui centru de simulatoare pentru învăţământ medical.

Lucrările constau în supraetajarea clădirii cu încă un etaj destinat realizării Centrului pentru simulatoare, realizarea a patru case de scară cu ascensor inclus câte una la fiecare colţ al clădirii existente acestea desfăşurându-se de la demisol şi până la etajul nou creat. Termizolarea uneia din faţade şi dotarea cu mobilier a spaţiilor nou create.

Locul de executare: Municipiul Constanţa, Aleea Universităţii nr. 1, Campus, Corp B – Facultatea de Medicină.

Terenul pe care este amplasat proiectul propus este proprietate a Universității „Ovidius” din Constanța, conform extras de carte funciară nr. 212052. Suprafața terenului, conform documentației cadastrale, este de 193600 mp. Clădirea aferentă obiectului proiectului, din cadrul incintei este următoarea:
Destinaţia actuală: Săli de curs şi laboratoare;
Destinaţia viitoare: săli de curs, laboratoare, simulatoare medicale și amfiteatre;
Suprafață construită (m2) - actuală: 3102,00 (conform cadastru);
Suprafață construită desfășurată (m2)- actuală: 14777,08.
Suprafețele vizate pentru a fi reabilitate termic în cadrul proiectului sunt focusate doar pe partea Nord-Estică (fațadă Est) având 858,61 m2.

Supra-etajare Corp B (și realizare corpuri de scări + lifturi):
Caracteristici principale supra-etajare corp b (și realizare corpuri scări + lifturi)
Regim de înălțime: 2S + P + 3E
Înălțime maximă la cornișă:+18.05m;
Înălțime maximă la coamă:+20.95m;
Înălțime maximă a construcției:+20.95m;
Cota construcției față de cota terenului amenajat (CTA): -3.10m;
Cota construcției față de cota terenului natural (CTN): -3.20m;
Suprafaţă construită desfășurată rezultată după implementarea proiectului fără a lua în calcul Subsolul 2: 17528,03 mp.
Suprafaţă construită desfășurată rezultată după implementarea proiectului luând în calcul toate nivele construcției: 18783,12 mp.


-cosinus
Un produs Blogger.