Cum va arata al treilea Mega Image din Oradea

 Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Valentin Dolog, la initiativa beneficiarei Sc Dvi Grup Real Estate SRL.

            Zona studiată în PUD: parcelela identificata cu nr.cad.207437 cu Stotala=3.602,0mp, delimitat de str.Ion Bogdan pe partea sudica, in rest de terenuri aflate in proprietate privata;

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

    - UTR Et;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: activităţilor economice de tip terţiar;

    - H max:  pentru clădirile comune Hmax la cornişă - 21m, iar Hmax total - 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R ;

    - POT max = 40,0%;   - CUT max = 2,2; pentru parcele comune;

    - POT max = 50,0%;   - CUT max = 2,8; pentru parcele de colt;

    - retragerea minimă faţă de aliniament: se stabileste prin PUD; Aliniamentul existent se va conserva

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii, minim 4,5m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare:  minim 6,0m;

    Prevederi P.U.D. propuse:

    - retragerea minimă faţă de aliniament: min.35,0m;

    - retrageri faţă de mejdii:  minim 2,70m fata de mejdia stanga, minim 7m fata de mejdia dreapta, 11,50m fata de mejdia posterioara;

    - circulaţii şi accese: accesul in incinta se va realiza din str.Ion Bogdan;

    - echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente in zona;

- Construirea magazin universal "MEGA IMAGE" cu birouri si spatii comerciale/alimentatie publica, amplasare post trafo, amplasare totem si amenajare incinta, conform proiect nr.309/2020 intocmit de catre arh. Dolog Valentin;

- Regim de inaltime propus:  Parter;

- POT propus = 31,66%, POTmaxim admis = 40,0%;  CUT maxim propus = 2,2;

- Limita de implantare: min.35,0m de la aliniamentul str. Ion Bogdan;

- Retrageri faţă de mejdii:  minim 2,70,0m fata de mejdia stanga, minim 7,0m fata de mejdia dreapta;

- Retragere fata de mejdia posterioara: min.11,50m;

- Se va amenaja in incinta:

  - 48 locuri de parcare, din care:

    - 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati;

    - 5 locuri cu incarcare pentru autoturisme electrice (locurile 4, 5, 6, 7 si 8);

  - 12 parcari pentru biciclete;

  - spatiu verde min.20% din suprafata totala a parcelei;

  - platformă destinata colectării deşeurilor menajere, accesibila din spaţiul public;

- Accesul in/din incinta se va realiza din str.Ion Bogdan, drum public cu profil transversal de min.21,0m;


 

Un produs Blogger.