Agentia de mediu - unda verde pentru magazinul Hornbach

Agentia pentru Protectia Mediului  Constanta,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: CONSTRUIRE  HALA CENTRU COMERCIAL, ACCESE NOI IN INCINTA, PARCARE, DRUMURI DE INCINTA SI PLATFORME, AMPLASARE ELEMENTE SEMNALISTICA SI RECLAMA, IMPREJMUIRE SI SPATII VERZI, cu respectarea planului de reglementari urbanistice U03.1 aferent HCL nr. 25/29.01.2021- conform inscrisurilor din Plan reglementari urbanistice U03.1”odata cu finalizarea investitiei, in nordul terenului studiat se propune realizarea unei artere carosabile de deservire publica ce va completa infrastructura rutiera din zona, delimitand noua functiune propusa”,  propus a fi amplasat in  municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 158, lot 1, judetul Constanta, titular: HORNBACH CENTRALA  S.R.L.